ชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรี
ชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรีเป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นมาของกลุ่มคนที่เล่นกีฬา"การบิน"
------------------------
เครื่องร่อนของจังหวัดจันทบุรีโดยการร่วมมือของชมรมร่มบินจันทบุรีเพื่อเป็ศูนย์กลาง
------------------------
ของชมร่มบินจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้ผู้รักกีฬาการบินในจังหวัดจันทบุรีมีศูนย์รวมเพื่อความรักและความสามัคคีของชมรมร่มบินจันทบุรี

ทางชมรมร่มบินจันทบุรีจึงเห็นพร้อมกันว่าควรจะตั้งชื่อชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรีขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับนักกีฬาเครื่องร่อนของจังหวัดจันทบุรีที่มีแนวโน้มที่มีนักกีฬาเครื่องร่อนร่มบินหรือร่มร่อนแฮงค์ไกลด์เดอร์และไม่ว่าจะเป็นกีฬาเครื่องร่อนชนิดใหม่ๆที่กำลังจะเติบโตขึ้นของชมรมร่มบินจันทบุรีทางชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรีจึงต้องการ
        ----------------------------------------------------------------
เป็นเซ็นเตอร์ของศูนย์รวมของนักบินเครื่องร่อนร่มบินร่มร่อนแฮงค์ไกลด์เดอร์ไม่โครไลท์อุลตร้าไลท์และกีฬาการบินชนิดต่างๆที่จะเป็นศูนย์รวมใจของนักบินในจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นศูนย์รวมของความรักและความสามัคคีของนักกีฬาเครื่องร่อนในจังหวัดจันทบุรีและยังทั้งเป็นที่ตั้งของศูนย์
------------------------------------------------------------------
รวมชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นที่ตั้งของหน่วยบินอาสาที่พร้อมจะมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดเวลาที่ทางจังหวัดจันทบุรีขอความร่วมมือมาเพื่อที่ชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรีจะได้มีสถานที่ออกปติบัตรงานเพื่อรับใช้สังคมในจังหวัดของจันทบุรีที่ต้องการขอความร่วมมือ
------------------------------------------------------------------
มาทางชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรีซึ่งทางชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรีมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมรับใช้สังคมบ้านเกิดของตัวเองและตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของวงการกีฬาเครื่องร่อนในจังหวัดจันทบุรีทางชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรี
------------------------------------------------------------------
จึงมองเห็นการเจริญเติบโตของนักกีฬาเครื่องร่อนในจังหวัดจันทบุรีจึงได้ประชุมและก่อตั้งชื่อชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรีแทนชื่อร่มบินจันทบุรีที่มีอยู่เดิมขึ้นมาเป็นชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรีขึ้นมานั่นเอง
------------------------------------------------------------------อาจารย์ KENGGLIDER


ครูฝึกสอนกีฬาทางอากาศจันทบุรี

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Thaiparaglider | Thaiparagliding | kengglider